Aktywne Miasta  (MOD/Premium Cracked) 2.24

Aktywne Miasta (MOD/Premium Cracked) 2.24

(1346)Apps, Sports

Game Information of Aktywne Miasta for android Download

App Name Aktywne Miasta v
Genre Apps, Sports
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Namepl.bydgoszcz.aktywna
Rating ( 1346 )
Installs50,000+

Description of Aktywne Miasta free mods for android

Aplikacja „Aktywne Miasta” wcześniej „Rowerowa Stolica Polski” to wielofunkcyjne narzędzie przydatne każdemu, kto uprawia sport. Aplikacja mierzy czas, pokonany dystans, spalone kalorie. Przebyte szlaki oznacza na mapie. Uprawiany sport można wybrać spośród 18 aktywności. Każdy przebyty kilometr jest przeliczamy na monety, a te można wymieniać u naszych partnerów, np. na rabaty czy upominki.

Pełne statystyki z historią treningów w jednym miejscu!

Pobierając aplikację „Aktywne Miasta” zyskuje się dostęp do szeregu przydatnych funkcji oraz możliwość wzięcia udziału w ogólnopolskiej rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski! Miesięczne rowerowe zmagania to fantastyczna przygoda dla wszystkich miłośników dwóch kółek! Najbliższa edycja już w czerwcu 2021 roku! Szczegóły na www. rowerowastolicapolski.pl .

Aplikacja to także możliwość wyznaczania własnych celów! Każdy trening czy cel można opublikować w mediach społecznościowych, dzieląc się swoimi osiągnięciami z przyjaciółmi! Zaproś ich do wspólnej zabawy i razem pokonujcie niemożliwe!

Dodatkowo, dzięki aplikacji na bieżąco można sprawdzać prognozę pogody dla swojego miasta czy zdobywać wyjątkowe odznaki.
The “Active Cities” application, formerly “The Bicycle Capital of Poland”, is a multifunctional tool useful for everyone who plays sports. The application measures time, distance traveled, calories burned. The traveled routes are marked on the map. You can choose from 18 activities you do practice. Each kilometer traveled is converted into coins, and these can be exchanged with our partners, e.g. for discounts or gifts.

Full statistics with training history in one place!

By downloading the “Active Cities” application, you gain access to a number of useful functions and the opportunity to take part in the national competition for the Cycling Cup of the Capital City of Poland! Monthly bicycle struggles are a fantastic adventure for all lovers of two wheels! The next edition will be in June 2021! Details on www. Rowerowastolicapolski.pl.

The application also allows you to set your own goals! Each training session or goal can be published on social media by sharing your achievements with friends! Invite them to play together and overcome the impossible together!

In addition, thanks to the application, you can check the weather forecast for your city or earn unique badges.
Poprawki błędów

Mod Id: pl.bydgoszcz.aktywna