Azibai 3.7.0 (MOD/Premium Cracked)

Azibai 3.7.0 (MOD/Premium Cracked)

(4408)Apps, Social

Game Information of Azibai - Mạng xã hội kinh doanh for android Download

App Name Azibai - Mạng xã hội kinh doanh v
Genre Apps, Social
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Namecom.azibai.android
Rating ( 4408 )
Installs100,000+

Description of Azibai - Mạng xã hội kinh doanh free mods for android

1. Azibai là gì:
– Azibai là mạng xã hội Việt Nam chuyên sâu về việc cung cấp cho người dùng các công cụ và tính năng tiện ích phục vụ cho công tác tiếp thị, truyền thông, và bán hàng qua mạng.
– Azibai là mạng xã hội kinh doanh mang tính kết nối cao, cung cấp cho các nhóm người dùng các công cụ và tính năng để thiết lập ra các cổng thông tin, tương tác, kết nối và giao dịch điện tử.
– Azibai là mạng xã hội truyền thông với nhiều tiện ích, mang tính giải trí cao cho các nhóm người dùng phổ thông.
– Azibai là sàn thương mại điện tử miễn phí giúp người dùng dễ dàng tạo gian hàng và bán hàng hàng online.

2. Các nền tảng công nghệ của mạng xã hội Azibai.
– Sản xuất cung cấp thông tin
– Sàn thương mại điện tử, bán hàng online
– Cổng thông tin, trang vàng
– Sàn thông tin báo chí
– Chat, gọi điện thoại miễn phí
– Công cụ tìm kiếm.

3. Mạng xã hội Azibai là nền tảng cung cấp các tiện ích phục vụ công tác tiếp thị truyền thông, bán hàng, tiếp thị liên kết (affiliate):
– Nền tảng sáng tạo và sản xuất các nội dung đa phương tiện truyền thông
– Nền tảng phân phối và chia sẻ nội dung lên các ứng dụng mạng xã hội bên ngoài azibai.
– Nền tảng thiết lập các cổng thông tin cung cấp lượt truy cập về các trang quảng cáo, bán hàng của doanh nghiệp ngoài azibai.
– Nền tảng xây dựng hệ thống bán hàng đa kênh qua mạng.
– Nền tảng xây dựng hệ thống môi giới quảng cáo, tiếp thị trực tuyến ( Hệ thống tiếp thị liên kết (affiliate) – bán các “phiếu mua hàng”, mã giảm giá.
– Nền tảng tạo nhóm, cộng đồng tương tác cùng chia sẻ lợi ích cao.

4. Mạng xã hội Azibai là nền tảng mang lại tiện ích cao cho người dùng phổ thông.
– Tính năng tìm kiếm thông tin nhanh chóng
– Tính năng lưu trữ thông tin thuận lợi
– Tính năng tạo các nhóm sưu tập chia sẻ kiến thức chung
– Tính năng bình luận sâu.
– Tính năng gọi điện thoại, nhắn tin mật
– Tính năng cá nhân hoá sâu và chuyên biệt (Người dùng được gắn tên miền website riêng cho các trang kinh doanh và trang phụ).
– Sử dụng đơn giản.

5. Mạng xã hội Azibai là nền tảng đa luồng thông tin mang tính giải trí cao
– Theo dõi được tổng hợp các liên kết báo chí do người dùng chia sẻ
– Theo dõi các chủ đề, các kênh quan tâm do người sáng tạo nội dung sản xuất
– Theo dõi các thông tin giải trí đa kênh: Youtube. Vlog, truyền hình, người nổi tiếng.
1. What is Azibai:
– Azibai is a Vietnamese social network specializing in providing users with tools and convenient features for marketing, communication, and online sales.
Azibai is a highly connected business social network that provides groups of users with tools and features to create portals, interact, connect and trade electronically.
– Azibai is a social media network with many utilities, highly entertaining for popular groups of users.
– Azibai is a free e-commerce platform that helps users easily create booths and sell products online.

2. The technological platforms of the Azibai social network.
– Production information
– E-commerce floor, online sales
– Information portal, yellow page
– Press information floor
– Free chat and phone calls
– Search.

3. Azibai social network is a platform that provides utilities serving marketing, marketing, sales, affiliate marketing:
– Creative platform and production of multi-media content
– Content distribution and sharing platform to social networking applications outside azibai.
– The platform establishes portals to provide access to advertising and sales pages for businesses outside azibai.
– Platform for building an online multi-channel sales system.
– Platform for building advertising brokerage system, online marketing (Affiliate marketing system) – selling “coupons”, discount codes.
– Platform for creating groups, interactive communities to share high benefits.

4. Azibai social network is a platform that brings high benefits to ordinary users.
– Information search feature quickly
Convenient information storage feature
– The feature to create collection groups to share common knowledge
– Deep comment feature.
– Features of phone calls, secret messages
– Deep and specialized personalization feature (Users are assigned a separate website domain name for business pages and sub pages).
– Simple to use.

5. Azibai social network is a highly entertaining multi-stream platform
– Subscribe to the aggregate user-shared press links
Subscribe to topics and channels of interest produced by the content creators
– Subscribe to multichannel entertainment information: Youtube. Vlog, TV, celebrity.
Chúng tôi thường xuyên cập nhật để cải thiện ứng dụng cho bạn. Hãy tải phiên bản mới để sử dụng tất cả các tính năng sửa lỗi và cải thiện hiệu năng của Azibai. Cảm ơn bạn đã sử dụng Azibai!

Mod Id: com.azibai.android