ĐấuLa ĐạiLục  2.4.6 (MOD – Unlimited Money)

ĐấuLa ĐạiLục 2.4.6 (MOD – Unlimited Money)

Game Information of ĐấuLa ĐạiLục:Hồn Sư Đối Quyết for android Download

App Name ĐấuLa ĐạiLục:Hồn Sư Đối Quyết v2.4.6
Genre Games, Role Playing
Size1.1G
Latest Version2.4.6
Get it On Google Play
UpdateApril 15, 2022
Package Namecom.global.dl3dvn
Rating
Installs100,000+

Description of ĐấuLa ĐạiLục:Hồn Sư Đối Quyết free mods for android

Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/DauLaDaiLuc3D.VN
▲ Ủy quyền hai IP chính thức, những thước phim chất lượng, một Đấu La Đại Lục 3D được phát triển từ engine Next-Gen hoàn toàn mới!
▲ Trung thành với bản gốc 100%, hiệu ứng Võ Hồn vô cùng đẹp mắt, tham gia để cùng hàng triệu Hồn Sư khác đối quyết!
▲ Chính thức mở đăng ký sớm, mau cùng Đường Tam Tiểu Vũ, bước vào đấu trường Phong Thần Chiến nào!

>>>>Quy chế tuyển sinh của học viện Sử Lai Khắc<<<<<<

[Hai IP độc quyền, thế giới 3D chân thực rộng lớn]
– Chuẩn nguyên tác 100%! Đấu La Đại Lục được phát triển từ engine Next-Gen hoàn toàn mới, mang lại những thước phim 3D chân thực!
– Nhiều bản đồ thám hiểm như [Thôn Thánh Hồn], [Học Viện Sử Lai Khắc], [Điện Võ Hồn], [Đảo Hải Thần]…, còn có thể mở được báu vật bí ẩn!
– Trung thành với IP nguyên tác, tái hiện những cốt truyện kinh điển như [Đấu Hồn Sư Tinh Anh], [Tiểu Vũ Hiến Tế], [Hải Thần Đảo], [Sát Lục Chi Đô], [Xây Lại Đường Môn]…, ý chí sục sôi, nhiệt huyết dâng trào!

[Thức tỉnh Võ Hồn, không có Võ Hồn vô dụng]
– Thu thập không ngừng nghỉ! Không chỉ với một võ hồn! Mà còn hàng trăm Võ Hồn như [Thất Sát Kiếm], [Lục Dực Thiên Sứ], [Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc], [Lam Điện Bá Vương Long]… chờ bạn thu thập!
– Không có Võ Hồn vô dụng, chỉ có Hồn Sư bỏ đi! Bồi dưỡng đúng cách, Võ Hồn vô dụng như [Lam Ngân Thảo] cũng ngược dòng hóa Thần!

[Đối chiến khốc liệt, đoạt quán quân Đấu Hồn Sư Tinh Anh]
– Sảng khoái tột độ! Hiệu ứng đặc biệt tái hiện 100% Hồn Kỹ của nhân vật, cảm nhận được các Hồn Kỹ y như trong nguyên tác!
– Hồn Kỹ cá nhân [Lam Ngân Từ Lung], [Bát Đoạn Suất] vô cùng mãn nhãn, kỹ năng dung hợp Võ Hồn [U Minh Bạch Hổ] giúp nhân đôi lực chiến!
– Thất quái một thể, tạo nên tiểu đội Sử Lai Khắc, cùng xây dựng nên đội hình xuất chiến mạnh nhất, đánh ra những combo tuyệt nhất chiến trường Đấu La, từ đó tìm được cách khắc chế địch!

[Săn bắt Hồn Thú, hấp thu Hồn Hoàn mười vạn năm]
– Vô cùng tự do! Tinh Đấu Sâm Lâm luôn chào đón các đại sư! Hãy cẩn thận với những Hồn Thú đáng sợ như Nhân Diện Ma Chu, Phượng Vĩ Kê Quan Xà, Thái Thản Cự Viên!
– Tổ đội săn bắt Hồn Thú hấp thu Hồn Hoàn, Hồn Hoàn có số năm càng cao, sẽ tăng Hồn Lực của Hồn Sư càng nhiều! Còn rơi cả Hồn Cốt SSR!
Official Fanpage: https://www.facebook.com/DauLaDaiLuc3D.VN
▲ Two official IP authorization, quality footage, a 3D Douluo Mainland developed from the brand new Next-Gen engine!
▲ 100% faithful to the original, extremely beautiful Martial Soul effects, join to compete with millions of other Soul Masters!
▲ Officially open registration soon, hurry with Duong Tam Tieu Vu, let’s enter the arena of Phong Than Chien!

>>>>Scholarship Academy Admission Regulation<<<<<<

[Two exclusive IPs, huge realistic 3D world]
– 100% original standard! Douluo Mainland is developed from the all-new Next-Gen engine, bringing true 3D movies!
– Many exploratory maps such as [Sacred Soul Village], [Historical Academy], [Volunteer Palace], [Hai Than Island]…, can also unlock mysterious treasures!
– Loyal to the original IP, recreating classic storylines such as [Dueling Soul Master Tinh Anh], [Tieu Vu Sacrifice], [Hai Than Island], [Slaughter of Chi Do], [Rebuilding Road Gate] …, the will is boiling, the enthusiasm is overflowing!

[Volunteer awakening, no useless Martial Soul]
– Collecting non-stop! Not just with a martial soul! But there are also hundreds of Martial Souls like [Seven Killing Swords], [Six Wings Angel], [Ky Nhung Thong Thien Cuc], [Blue Palace Concubine Dragon]… waiting for you to collect!
– There are no useless Martial Souls, only the departed Soul Master! Properly nurtured, useless Martial Souls like [Blue Silver Grass] are also upstream to become Gods!

[Fighting fierce battle, won the champion of Fighting Spirit Master Tinh Anh]
– Extremely refreshing! Special effects reproduce 100% of the character’s Soul Skills, feel the Soul Skills just like in the original!
– Personal Soul Skills [Lam Ngan Tu Lung], [Eight Doan Sut] are extremely pleasing to the eyes, the Martial Soul fusion skill [U Minh Bach Ho] doubles the fighting power!
– Seven monsters in one body, create a squad of Shri Khac, together build the strongest battle formation, strike out the best combos on the battlefield of Douluo, thereby finding a way to overcome the enemy!

[Hunting Soul Beasts, absorbing Soul Rings for 100,000 years]
– Extremely free! Tinh Dou Sam Lam always welcomes masters! Be careful with scary Spirit Beasts like Man-Face Ma Chu, Phuong Vi Ke Quan Xa, Tai Tan Cu Vien!
– The Soul Beast Hunting Team absorbs the Soul Ring, the higher the number of years the Soul Ring has, the more Soul Master’s Soul Power will increase! Also dropped the SSR Bone Soul!
Đấu La Đại Lục : Hồn Sư Đối Quyết

Mod Id: com.global.dl3dvn