Fishing PT  (MOD/Premium Cracked) 2.6.1

Fishing PT (MOD/Premium Cracked) 2.6.1

(9509)Apps, Tools

Game Information of Fishing PT for android Download

App Name Fishing PT v
Genre Apps, Tools
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Namecom.miniaimer.fishingpt
Rating ( 9509 )
Installs100,000+

Description of Fishing PT free mods for android

Don’t play the game for more than 180 minutes. Please use auto for more than 180 minutes
Vẫn giữ nguyên các phiên bản cũ
nhưng thêm các phiên bản mới có chấm than mới hiệu quả hơn
Sửa lỗi k giật cần ở một số máy
Sửa lỗi k xem được quảng cáo ở một số máy.. Nếu k xem được hãy reset máy để reset dịch vụ google.

Mod Id: com.miniaimer.fishingpt