Odlotowe Wieżowce 6.0 (MOD, Unlimited Money)

Odlotowe Wieżowce 6.0 (MOD, Unlimited Money)

Game Information of Odlotowe Wieżowce for android Download

App Name Odlotowe Wieżowce v6.0
Genre Games, Strategy
Size1.9 MB
Latest Version6.0
Get it On Google Play
Update2020-10-03
Package Namemobi.happytowers.gamepl
Rating ( 7738 )
Installs500,000+

Description of Odlotowe Wieżowce free mods for android

Gra Odlotowe Wieżowce to gra strategiczna w przeglądarce on-line. Przyciąga swoją fabułą i danymi ekonomicznymi. W tym samym czasie gra ponad 3 000 osób.
Twoim celem jest zbudowanie Odlotowego Wieżowca. Liczba kondygnacji jest nieograniczona. Trzeba tylko mieć wystarczająco dużo środków na ich budowę.
Dwie główne waluty w grze to monety i banknoty. Po zbudowaniu każdej kondygnacji budynku gracz musi podjąć decyzję co umieści na tym piętrze.
Piętro można przeznaczyć do zamieszkania lub wybrać jedną z dziedzin biznesowych. Na przykład rozrywkę, sztukę, czy żywność.
Twoi pracownicy żyją w strefie mieszkalnej Twojego wieżowca.
Należy pamiętać, że pracownicy wirtualni Odlotowego Wieżowca mają różne talenty i preferencje, tak jak w rzeczywistości. Ktoś jest dobry w sprzedaży ciastek, inni są przygotowani do pracy w przemyśle rozrywkowym.
Możesz zobaczyć kwalifikacje każdego pracownika, jak tylko on lub ona przeniesie się do budynku. W celu zwiększenia sprzedaży w niektórych przedsiębiorstwach, wybór pracowników musi odbywać się ze szczególną odpowiedzialnością.
Gra oferuje wiele narzędzi do kontroli działalności gospodarczej oraz monitorowanie nastroju lokatorów.
Na pierwszy rzut oka gra może wydawać się nudna i monotonna. Ale po wybudowaniu dziesiątego piętra, założeniu firmy i przeprowadzce do budynku, będziesz musiał zajmować się różnymi aspektami gry, biorąc pod uwagę dochody i wydatki.
Tak szybko, jak to możliwe każdy będzie mógł Cię sprawdzić.
Play Totally skyscrapers is a strategy game in the browser on-line. It attracts your story and economic data. At the same time, the game more than 3 000.
Your goal is to build a waste Skyscraper. Number of stories are unlimited. You just need to have enough funds for their construction.
The two main currency in the game are coins and banknotes. After the construction of each floor of the building the player must decide whether to put this floor.
Floor can be used to address or select one of the business areas. For example, entertainment, art, and food.
Your employees live in a residential area of ​​your building.
Keep in mind that employees exhaust virtual Skyscraper have different talents and preferences, as in reality. Someone is good at selling cakes, others are prepared to work in the entertainment industry.
You can see the qualifications of each employee, as soon as he or she moves into the building. In order to increase sales in some companies, the selection of staff must take particular responsibility.
The game offers a variety of tools to control and monitor the business mood tenants.
At first glance, the game may seem boring and monotonous. But after building the tenth floor, starting a business and moving into the building, you will have to deal with different aspects of the game, taking into account the income and expenses.
As soon as possible, everyone can see you.
Poprawki błędów, ulepszenia wydajności.

Mod Id: mobi.happytowers.gamepl