Ordspill GRATIS 3.2.8 (MOD, Unlimited Money)

Ordspill GRATIS 3.2.8 (MOD, Unlimited Money)

Game Information of Ordspill GRATIS for android Download

App Name Ordspill GRATIS v3.2.0
Genre Games, Puzzle
Size10.2 MB
Latest Version3.2.0
Get it On Google Play
Update2018-11-11
Package Namecom.ap.ordspill.free
Rating ( 993 )
Installs10,000+

Description of Ordspill GRATIS free mods for android

Ordspill er en bokstavlek hvor du konkurrerer mot spillere fra hele Norge!

Webversjonen har eksistert siden 2008. Har du allerede spillerprofil på www.ordspill.no kan du benytte samme innloggingen og finne igjen vennelisten som du har bygget opp der.

Ønsker du en utfordring kan du søke etter motstandere som passer ditt nivå. Det er mulighet til å ha opp til 30 spill løpende samtidig. Det burde innebære at du sjelden kjeder deg!

Ordspill benytter NFS-ordlisten, kvalitetssikret og oppdatert av Norges Scrabbleforbund.

På Ordspill kan du:

– Velge hvem du vil spille mot (kjønn/region)
– Bygge opp din rating og finne motstandere som matcher ditt nivå
– Få statistikk over dine seire og nederlag
– Lage venneliste og utfordre dine venner
– Spille inntil 30 spill samtidig
– Chatte og diskutere i Ordspill-forumet
Wordplay is a bokstavlek where you compete against players from all over Norway!

The web version has been in existence since 2008. Already player profile on www.ordspill.no you can use the same login and retrieve your buddy list that you have built up there.

Would you like a challenge, you can search for opponents that suit your level. It is possible to have up to 30 games running simultaneously. That should mean that you rarely get bored!

Puns uses NFS dictionary, quality assured and updated by the Norwegian Scrabbleforbund.

On Puns can:

– Choose who to play against (sex / region)
– Build up your rating and find opponents that match your skill level
– Get statistics of your victories and defeats
– Making friends list and challenge your friends
– Play up to 30 games simultaneously
– Chat and discuss in Pun-forum
* Feilrettinger

Mod Id: com.ap.ordspill.free