PLAY NOW  (MOD/Premium Cracked) 2.3.24

PLAY NOW (MOD/Premium Cracked) 2.3.24

Game Information of PLAY NOW for android Download

App Name PLAY NOW v
Genre Games, Video Players & Editors
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Namecom.play.playnow
Rating ( 10690 )
Installs1,000,000+

Description of PLAY NOW free mods for android

Aplikacja PLAY NOW pozwala na oglądanie kanałów telewizyjnych oraz filmów, programów i bajek na żądanie – na smartfonie lub tablecie. Z usługi PLAY NOW można także korzystać na komputerze poprzez najpopularniejsze przeglądarki internetowe na stronie playnow.pl

Do korzystania z usługi możesz uprawnić nawet 5 urządzeń. Liczba urządzeń, na których możesz oglądać wideo w serwisie w tym samym czasie zależy od Twojej taryfy w Play.

Najważniejsze możliwości, które daje PLAY NOW:
• dostęp do ponad 90 kanałów TV
• możliwość oglądania pozycji programowych do 7 dni po ich emisji
• możliwość uruchomienia od początku filmu lub programu, który już trwa
• nagrywanie materiałów wideo w chmurze (nPVR)
• funkcja – follow me content – kontynuacja rozpoczętego filmu lub programu na innym urządzeniu
• ustawianie przypomnień dla interesujących użytkownika pozycji w programie TV
• dostęp do biblioteki filmów, seriali i programów z kanałów dostępnych w usłudze
• możliwość podzielenia się ze znajomymi (share) informacjami o ciekawych materiałach w usłudze.

Logowanie w aplikacji odbywa się automatycznie, jeśli jesteś podłączony do Internetu za pośrednictwem sieci Play.

Korzystanie z usługi w sieci Play nie pomniejsza Twojego pakietu GB.

Aplikacja dla abonentów Play.
The PLAY NOW application allows you to watch TV channels as well as movies, programs and cartoons on demand – on your smartphone or tablet. The PLAY NOW service can also be used on a computer through the most popular web browsers at playnow.pl

You can authorize up to 5 devices to use the service. The number of devices on which you can watch video on the site at the same time depends on your tariff on Play.

The most important possibilities provided by PLAY NOW:
• access to over 90 TV channels
• the ability to watch program positions up to 7 days after their broadcast
• the ability to start a movie or program that is already running from the beginning
• video recording in the cloud (nPVR)
• function – follow me content – continuation of a started movie or program on another device
• setting reminders for items in the TV program of interest to the user
• access to the library of movies, series and programs from the channels available in the service
• the ability to share information about interesting materials in the service with your friends.

Logging in to the application is automatic if you are connected to the Internet via the Play network.

Using the service on the Play network does not reduce your GB package.

Application for Play subscribers.
– ulepszony tryb obsługi tabletów
– poprawienie najbardziej popularnych błędów

Mod Id: com.play.playnow