Song Kiếm Loạn Vũ 1.1.1 (MOD – Unlimited Money)

Song Kiếm Loạn Vũ 1.1.1 (MOD – Unlimited Money)

Game Information of Song Kiếm Loạn Vũ for android Download

App Name Song Kiếm Loạn Vũ v1.1.0
Genre Games, Role Playing
Size329M
Latest Version1.1.0
Get it On Google Play
UpdateFebruary 14, 2022
Package Namedev.song.kiem.loan.vu
Rating
Installs500,000+

Description of Song Kiếm Loạn Vũ free mods for android

Võ Lâm xưa nay lưu truyền một câu: “Thiên hạ vạn pháp, đệ nhất Vô Danh, Song Kiếm hợp đủ, ai dám cùng tranh?” ý nói kẻ chiếm được bảo tàng của Vô Danh Lão Nhân thất truyền 200 năm trước sẽ đủ sức xưng bá giang hồ. Manh mối duy nhất để mở được Vô Danh Cốc là cặp Song Kiếm Can Tương – Mạc Tà uy danh hiển hách. Vì một thanh Can Tương Kiếm, thất đại bang phái đã đánh lên tận Quang Minh Đỉnh của Ma Giáo, gây nên một trường huyết chiến vô tiền khoáng hậu. Ngược lại, thanh Mạc Tà Kiếm lại không hề có một manh mối nào.
Sửa lỗi khó thao tác ở 1 số thiết bị

Mod Id: dev.song.kiem.loan.vu