Tradera 3.40.3  (MOD/Premium Cracked)

Tradera 3.40.3 (MOD/Premium Cracked)

(20541)Apps, Shopping

Game Information of Tradera – köp & sälj begagnat for android Download

App Name Tradera – köp & sälj begagnat v
Genre Apps, Shopping
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Namecom.tradera
Rating ( 20541 )
Installs1,000,000+

Description of Tradera – köp & sälj begagnat free mods for android

Köp & sälj begagnat & second hand online – enkelt & hållbart.

Tradera är hela Sveriges största cirkulära marknad för köp och sälj. Vi hjälper dig att hitta unika föremål och förvandla de saker som du inte längre använder till pengar. Kläder, elektronik, inredning, antikt och mycket annat finns att shoppa direkt i mobilen – var du än befinner dig.

Spännande budgivningar eller snabba köp? Hos oss är det du som bestämmer hur du vill fynda – via auktion eller till fast pris.

Så här fungerar det att köpa:
1. För att kunna köpa på Tradera behöver du skapa ett konto.
2. Med ett konto kan du spara auktioner du är intresserad av i din minneslista genom att trycka på hjärtsymbolen. När auktionen håller på att gå ut kommer du då att få en påminnelse så att du inte missar att lägga ett bud.
3. Trycker du på en produkt du vill köpa ser du om det är en auktion eller om produkten säljs till ett fast pris. Säljs det till fast pris fungerar köpet som på vilken e-handel som helst, bara att klicka hem och köpa. Är det auktion gäller det att ha högst bud när tiden går ut.
4. Ett tips är att använda maxbud. Det innebär att du skriver in den summan du kan tänka dig att betala för objektet och sedan tar Tradera automatiskt hand om budgivningen åt dig.
5. När du vunnit budgivningen betalar du med något av de betalsätt säljaren angivit i auktionen.

Med över 1 miljon unika besökare varje vecka når du enkelt köpare till det du säljer. Skapa annonser och håll koll på dina försäljningar, snabbt och enkelt i mobilen!

Så fungerar det att sälja:
1. För att kunna sälja på Tradera behöver skapa ett konto.
2. Skapa annons
3. Skriv en beskrivande rubrik, till exempel ”Ljusstake i mässing från Skultuna”
4. Du kan välja upp till fem bilder för din annons – använd gärna alla, ju fler desto bättre!
5. Du kan sälja via auktion eller till fast pris. Du väljer själv.
6. När det är fast pris fungerar det som en vanlig annons. Är det en auktion så väljer du när budgivningen ska sluta och sedan säljer du till den som lagt det högsta budet.
7. Du kan använda vår fraktkalkylator för att snabbt räkna ut vilket fraktalternativ som blir bäst eller så kan du välja avhämtning.
8. Publicera sedan din annons på Tradera.

Lycka till med försäljningen på Tradera!
Buy & sell used & second hand online – simple & sustainable.

Tradera is Sweden’s largest circular market for buying and selling. We help you find unique items and turn the things you no longer use into money. Clothes, electronics, interior design, antiques and much more can be bought directly on your mobile phone – wherever you are.

Exciting bids or quick purchases? With us, it is you who decides how you want to bargain – via auction or at a fixed price.

Here’s how it works to buy:
To be able to buy on Tradera, you need to create an account.
2. With an account, you can save auctions you are interested in in your to-do list by pressing the heart symbol. When the auction is about to end, you will then receive a reminder so that you do not miss to place a bid.
If you click on a product you want to buy, you will see if it is an auction or if the product is sold at a fixed price. If it is sold at a fixed price, the purchase works as on any e-commerce, just click home and buy. If it is an auction, it is important to have the highest bid when the time expires.
4. A tip is to use the maximum bid. This means that you enter the amount you can imagine paying for the item and then Tradera automatically takes care of the bidding for you.
5. When you have won the bidding, you pay with one of the payment methods the seller specified in the auction.

With over 1 million unique visitors each week, you can easily reach buyers for what you sell. Create ads and keep track of your sales, quickly and easily on your mobile!

How it works to sell:
To be able to sell on Tradera need to create an account.
2. Create an ad
3. Write a descriptive heading, for example “Candlestick in brass from Skultuna”
4. You can choose up to five images for your ad – feel free to use all of them, the more the better!
5. You can sell via auction or at a fixed price. You choose for yourself.
6. When it is fixed price, it works like a regular ad. If it is an auction, you choose when the bidding should end and then you sell to the person who placed the highest bid.
7. You can use our shipping calculator to quickly calculate which shipping option is best or you can choose pick-up.
8. Then post your ad on Tradera.

Good luck with the sale on Tradera!
– Nu lanserar vi Tradera Live Auctions! Kolla in under fliken Live för kommande evenemang.
– Allmänna förbättringar inom gränssnitt och stabilitet.

Mod Id: com.tradera