vnEdu Connect  (MOD/Premium Cracked) 2.6.6

vnEdu Connect (MOD/Premium Cracked) 2.6.6

(17836)Apps, Education

Game Information of vnEdu Connect for android Download

App Name vnEdu Connect v
Genre Apps, Education
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Namecom.vnptit.vnedu.parent
Rating ( 17836 )
Installs1,000,000+

Description of vnEdu Connect free mods for android

vnEdu Connect là ứng dụng tiện ích dành cho Phụ huynh Học sinh trên Hệ sinh thái Mạng Giáo dục Việt nam – vnEdu, giúp kết nối giữa Phụ huynh Học sinh và Nhà trường. Ứng dụng cho phép Phụ huynh cập nhật tức thời thông tin của con em mình tại nhà trường. Cụ thể:
– Cập nhật thông tin “Nhắc uống thuốc” và “Theo dõi sức khỏe cho con” tới nhà trường, nhất là trong các giai đoạn dịch bệnh
– Xem thông báo của nhà trường
– Xem tin nhắn của nhà trường
– Xem điểm chi tiết, điểm tổng kết của con
– Xem điểm danh, thời khóa biểu của con
– Và nhiều tính năng hữu ích khác sẽ được cập nhật định kỳ trong thời gian tới.
Hotline CSKH: 18001260
vnEdu Connect is a utility application for Parents of Students on Vietnam Education Network Ecosystem – vnEdu, which helps to connect parents and students. The application allows parents to instantly update their children’s information at school. Specifically:
– Update information “Prompt medication” and “Monitoring the health of children” to the school, especially in disease stages
– View school notices
– View the school’s message
– View detailed scores, final scores of children
– See your attendance and schedule
– And many other useful features will be updated periodically in the future.
Customer care hotline: 18001260
Nâng cấp chức năng Thanh toán
Nâng cấp chức năng Trò chuyện

Mod Id: com.vnptit.vnedu.parent