ZaadoptujFaceta  (MOD/Premium Cracked)4.5.21

ZaadoptujFaceta (MOD/Premium Cracked)4.5.21

(4229)Apps, Dating

Game Information of ZaadoptujFaceta for android Download

App Name ZaadoptujFaceta v
Genre Apps, Dating
Size
Latest Version
Get it On Google Play
Update
Package Namecom.adopteunmec.androidpl
Rating ( 4229 )
Installs100,000+

Description of ZaadoptujFaceta free mods for android

Założony w 2007 roku ZaadoptujFaceta jest pionierem w dziedzinie randkowania on-line i pierwszym tego typu portalem powstałym z myślą o kobietach.

Umieszczając wybrany profil w koszyku lub akceptując zauroczenia zalotników, użytkowniczki są zachęcane do przejmowania inicjatywy, przejmując tym samym dowodzenie na stronie, jak i w aplikacji.

Mężczyźni nie powinni czuć się jednak pominięci! Dzięki otrzymywanym “zauroczeniom”, mogą zasygnalizować swoje zainteresowanie użytkowniczkom, które wpadły im w oko. Jest tylko jedno ale! Możliwość rozpoczęcia rozmowy uzależniona jest od akceptacji każdego z wysłanych “zauroczeń”.

W ten sposób gwarantujemy przyjemne doświadczenie po obu stronach: kobiety nie są przytłoczone liczbą wiadomości, a mężczyźni rozmawiają tylko z tymi użytkowniczkami, które są nimi faktycznie zainteresowane.

Ponadto, na portalu randkowym ZaadoptujFaceta jest tyle samo kobiet, co mężczyzn. Konkurencja jest zatem mniej ostra, niż w przypadku innych aplikacji!

W 2017 roku ZaadoptujFaceta stał się najpopularniejszą aplikacją we Francji. W tym samym roku w ciągu zaledwie jednego roku połączyliśmy w pary ponad 200 000 osób.

Jak to wygląda w praktyce ?

– Rejestracja jest prosta i bezpłatna.
– Zarejestruj się za pomocą adresu e-mail lub Facebooka
– Wypełnij swój profil, podając jak najwięcej informacji: oprócz Twoich najlepszych zdjęć, możesz pochwalić się swoim gustem muzycznym, ulubionymi książki, pokazać styl życia, oczekiwania, itp.
– Połącz swoje konto Instagram z kontem ZaadoptujFaceta
– Korzystaj z wielu filtrów i kryteriów wyszukiwania, aby znaleźć prawdziwą miłość (np. elegancki, niepalący brunet z Krakowa spod znaku Byka)
– Dzięki geolokalizacji możesz odkrywać użytkowników w najbliższej okolicy (Twój przystojny sąsiad być może ma już konto na Zaadoptuj!), ale także tych, z którymi mijasz się na co dzień w sklepie lub na ulicy
– Wysyłaj “zauroczenia” lub pozwól się zauroczyć
– Rozmawiaj z profilami, które Cię zainteresowały
– Zdobywaj punkty popularności w miarę korzystania z aplikacji

ZaadoptujFaceta to Twoja szansa na randkowanie on-line w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze, okraszonej dawką pozytywnego humoru i dobrej zabawy!
Established in 2007 ZaadoptujFaceta is a pioneer in the field of online dating and the first portal of this type created for women.

By placing the selected profile in the basket or accepting the charms of the suitors, the users are encouraged to take over the initiative, taking over the same command on the website as well as in the application.

Men should not feel left out! Thanks to the “infatuations” they receive, they can signal their interest in users who have caught their eye. There is only one but! The possibility of starting a conversation depends on the acceptance of each of the sent “infatuations”.

In this way, we guarantee a pleasant experience on both sides: women are not overwhelmed by the number of messages, and men only talk with those users who are actually interested in them.

In addition, the dating site ZaadoptujFaceta is the same number of women as men. Competition is therefore less severe than other applications!

In 2017 ZaadoptujFaceta became the most popular application in France. In the same year, in just one year, we combined more than 200,000 couples.

How does it look in practice ?

– Registration is simple and free.
– Register using your e-mail or Facebook address
– Fill out your profile by providing as much information as possible: in addition to your best photos, you can show off your musical taste, your favorite books, show your lifestyle, expectations, etc.
– Link your Instagram account to the account AdoptFacet
– Use many filters and search criteria to find real love (eg elegant, non-smoking brunet from Krakow under the sign of Taurus)
– Thanks to geolocation, you can discover users in the immediate area (your handsome neighbor may already have an account for Adopt!), But also those with whom you pass every day in the store or on the street
– Send “infatuation” or let yourself be captivated
– Talk to profiles that interest you
– Earn points of popularity as you use the application

AdoptFaceFaceta is your chance to date online in a safe and friendly atmosphere, with a dose of positive humor and fun!

Mod Id: com.adopteunmec.androidpl